www.warmteprijzen.nl

De complete vergelijking van prijzen voor verwarming, waarin ook de goedkoopste brandstoffen zijn opgenomen : brandhout & houtpellets !

Als importeur van hout- en pelletkachels brengen we deze biobrandstoffen graag onder de aandacht. We bieden een 100 % transparante vergelijking van de prijzen, zodat je zelf je besparing kan berekenen voor hout of pellets.

 
Laatste prijzen-update :
juni 2012
  Hout branden in laagenergie- en passiefwoningen  
  Deze hypermoderne woningen hebben natuurlijk veel minder warmte nodig.
Toch vormen brandhout en/of pellets hier een interessant alternatief,
om op verwarmingskosten verder te besparen, een CO2-neutrale woning
te bekomen en tegelijk een aangenaam binnenhuisklimaat te scheppen.
Vergeet trouwens niet de behoefte aan sanitair warm water !

Waarom je niet echt bevrijden van fossiele brandstoffen ?
 
Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts
OP NAAR DE CO2-NEUTRALE WONING

Samengevat : De CO2-neutrale woning is een groen objectief dat perfect haalbaar is, zowel bij nieuwbouw (laagenenergiewoningen en passiefhuizen) als bij renovatie. Daarbij speelt de verbranding van biomassa een belangrijke rol, in combinatie met zonnepanelen, warmtepompen en uiteraard een goede isolatie. Het is een inspirerend woonconcept voor de slabakkende particuliere bouw- en verbouwmarkt. CV-pelletkachels, warmte-accumulerende CV-houtkachels en CV-inbouwhaarden op hout/pellets zijn de recentste ontwikkelingen in het aanbod van technieken waarmee het CO2-neutraal verwarmen kan gerealiseerd worden. De investeringen zijn beperkt en de terugverdientijd is aantrekkelijk, ook zonder overheidsteun.

Een CO2-Neutrale Woning (of NULCO2-WONING) is een woning die inzake energieverbruik uitsluitend afhankelijk is van hernieuwbare energiebronnen. De behoefte aan elektriciteit voor verlichting en diverse toestellen wordt er meestal geleverd door fotovoltaïsche zonnepanelen, al kan een kleine windmolen ook. Voor verwarming en sanitair warm water (gemiddeld meer dan 80 % van het verbruik) wordt een beroep gedaan op een combinatie van CO2-neutrale energiebronnen : passieve zonnewarmte, zonnecollectoren, warmtepompen en de verbranding van biomassa.

Uiteraard wordt een CO2-neutrale woning in de eerste plaats zo goed mogelijk geïsoleerd. Maar het is duidelijk dat de concepten die vandaag de nieuwbouwsector domineren, van laagenergiewoningen tot passiefhuizen of zelfs nulenergiewoningen, dikwijls niet realistisch zijn bij renovatie. Nochtans is renovatie belangrijker dan nieuwbouw indien ons land de Europese 2020 doelstellingen wil realiseren.

Energiebesparing leeft en het gaat daarbij niet alleen om de centen. Nu de hele subsidieregeling in vraag wordt gesteld, zijn het vooral inspirerende woningconcepten die de particulieren in beweging kunnen brengen. Ook kandidaat verbouwers hebben zo'n duidelijk concept nodig. Het isoleren van daken en ramen, de plaatsing van condensatieketels, thermostatische kranen,. het spreekt allemaal weinig tot de verbeelding. De CO2-neutrale woning doet dat wel.

In onze streken is biomassa de enige hernieuwbare energiebron met voldoende potentiële productiecapaciteit om fossiele brandstoffen op grote schaal te vervangen. Biomassa speelt in het concept van CO2-neutraal verwarmen dus een primaire rol. Indien men bij renovatie de isolatiegraad van een laagenergiewoning niet kan bereiken, wordt het bijzonder onlogisch om de woning uitsluitend met passieve zonnewarmte en warmtepompen te verwarmen. Dit zou er ondermeer toe leiden dat de woning in hoofdzaak electrisch verwarmd wordt (verbruik warmtepompen). Energetisch gezien is electrisch verwarmen zeker geen goede zaak, gezien voor elke kWh die aan huis geleverd wordt, gemiddeld 2,5 kWh brandstof in de electriciteitscentrale moet verbruikt worden, omwille van de hoge omzettings- en transportverliezen.

Uit de praktijk blijkt dat voor sanitair warm water in een gemiddeld gezin moet gerekend worden op een verbruik van 3.000 tot 7.000 kWh per jaar, ongeveer evenveel als een laagenergiewoning verbruikt voor verwarming (3.000 tot 9.000 kWh). Zelfs indien zonnecollectoren de helft van dit sanitaire warm water kunnen leveren, zal een warmtepomp nog steeds jaarlijks tot 1.400 kWh elektriciteit moeten verbruiken om de andere helft te produceren (vermogenscoëfficiënt= 5 COP). Tot nog toe kreeg het concept van de CO2-neutrale woning relatief beperkt aandacht omdat er weinig concrete mogelijkheden bestonden om verwarming en sanitair warm water in belangrijke mate uit biomassa te produceren :

. Pelletketels hebben weinig succes. Enerzijds gaat het om een grote investering en anderzijds beschikken ze dikwijls over te veel vermogen om een modern geïsoleerde woning te verwarmen.

. Gewone houtkachels hebben veel succes, maar in modern geïsoleerde woningen produceren ze al snel lokaal teveel warmte. Daarenboven is sanitair warm water in moderne woningen verhoudingsgewijs zo belangrijk geworden, dat een verwarmingstoestel dat geen warm water kan produceren niet echt in aanmerking komt.

. Houtkachels met cv-aansluiting bestaan uiteraard ook al lange tijd, maar dikwijls verstoort het plaatsen van warmtewisselaars bovenin een houtvuur in sterke mate de verbranding. Daarenboven kunnen weinig mensen zich vinden in het voortdurend manueel moeten bijvullen van deze toestellen.

De laatste jaren zijn er vooral uit Oostenrijk en Scandinavië vele nieuwe toestellen beschikbaar geworden, die niet enkel opvallen door een hoog verbrandingsrendement en een lage uitstoot, maar ook een praktisch alternatief vormen, zoals :

. CV-pelletkachels, die automatisch zowel de ruimte verwarmen als warm water produceren. Voorbeeld : Calimax.

. Warmte-accumulerende CV-houtkachels, die met slechts een paar uur hout stoken per dag zowel de ruimte verwarmen als warm water produceren. Doordat ze de warmte eerst opslaan in een massa steen leiden ze niet tot oververhitting in modern geïsoleerde woningen en dikwijls kunnen ze afwisselend hout en pellets branden. Voorbeeld : Tulikivi.

. CV-inbouwhaarden die automatisch ruimte en water verwarmen met pellets, maar ook bijgestookt kunnen worden met hout. Beschikken ook over een stralingsscherm speciaal voor een verlaagde ruimteverwarming in passiefhuizen. Voorbeeld : Aqua-Insert.

Deze toestellen leveren typisch 0,5 tot 5 kW naar de ruimte en 3 tot 10 kW naar het water. Daarmee kan elke goed geïsoleerde woning verwarmd en van sanitair warm water voorzien worden. De CV-ketel wordt bij deze toestellen vanuit kelder of garage naar de woonkamer gebracht, waar ze ook bijdraagt tot een gezellige sfeer. Het zijn dus toestellen voor zowel lokale als centrale verwarming.

Brandhout en pellets vormen de meest gebruikte biobrandstoffen voor de CO2-neutrale verwarming. Het zijn secundaire biobrandstoffen, niet afkomstig van voedselgewassen, wel uit hout. Niemand denkt er serieus aan om woningen te verwarmen met koolzaadolie... Waar de overheid meestal pellets verkiest, gaat de consument nog steeds nadrukkelijk voor brandhout. De kwaliteit van de brandstof valt bij pellets eenvoudiger te reglementeren en pellets zijn eenvoudiger schoon te verbranden. Anderzijds vragen productie en transport wel tien maal meer energie dan bij brandhout en een overeenkomstig hoge CO2-impact (IÖW 2003). Doorslaggevend is evenwel dat de consument de esthetische meerwaarde van het echte houtvuur verkiest boven de kleine vlammetjes van een pelletbrander en dat de terugverdientijd enkel bij brandhout tot de verbeelding spreekt. Brandhout is vandaag per kWh de helft goedkoper dan fossiele brandstoffen, terwijl houtpellets slechts een beperkte winst opleveren (Dutry 2012). Een ecologisch concept wordt pas een relevant succes als het op redelijke termijn ook een economisch voordeel biedt.

Ideaal is dus een hybride toestel, dat beide brandstoffen aankan. Tenslotte is ook de investering in de CO2-neutrale verwarming van een modern geïsoleerde woning erg redelijk, variërend van € 8.000 tot € 16.000, inclusief plaatsing en BTW (minder uiteraard voor een passiefwoning). De prijs is afhankelijk van de warmtebehoefte en de specifieke keuzes die gemaakt worden inzake toestellen en merken. Ook zonder overheidsteun kan deze investering terugverdiend worden op 5 à 10 jaar (Dutry 2012), zonder rekening te houden met een verdere stijging van de fossiele brandstofprijzen.

Voeg deze website toe aan uw lijst van favoriete websites Print enkel de inhoud van deze pagina af, dus zonder de navigatie-elementen bovenaan, onderaan en rechts
WAT KOST JE kWh BRANDHOUT ?
Selecteer de houtsoort :
Geef je prijs per m3 :
JE BETAALT :
Tulikivi massieve speksteenkachels
Danskan houtkachels
Calimax pelletkachels
APTO inbouwhaarden op maat
Lohberger houtgestookte fornuizen
AQUA-INSERT cv-inbouwhaarden en kachels op hout of hout/pellets
Logmatic houtklover

www.warmteprijzen.nl is een initiatief van DUTRY & CO. Postadres in Nederland : Archimedesstraat 12, NL 3316 - AB Dordrecht - Nederland - Tel 078/639.04.76 - zie ook www.dutry.nl

Meer info over Dutry & Co, invoerder van Tulikivi, Danskan, Altech, Lohberger, Calimax, Ecostone, Mondex, Big Green Egg, Alpina, Mondex,... Meer info over een bezoek aan de internationale toonzaal van Dutry & Co Meer info over brandhout prijzen Meer info over pelletsprijzen Meer info over aardgasprijzen Meer info over houtsoorten en kWh Meer info over het rendement van hout en pelletkachels Startpagina Verdelers van moderne kachels en haarden Klik hier voor de prijzen in Vlaanderen